loading...
iranhesabdar :: ایران حسابدار
Admin بازدید : 1340 دوشنبه 15 شهریور 1395 نظرات (0)
مقررات متفرقه
ماده 187 : کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وي تسلیم نمایند.

ماده 188 :
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههاي خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وي انجام میشود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره 1 : حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگري که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمیباشد.ماده 189 : دربخش کشاورزي، فعالیتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهاي جنگلی و نیز دامداري و تولید و پرورش ماکیان وطیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیتها در کشاورزي، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران میتواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.

ماده 190 :
مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل ونقل (هوائی، زمینی و دریائی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوي است که تمام یا قسمتی از مزد ودرآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد، در آئین نامه هائی که توسط شورای عالی کار تدوین وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین میگردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

ماده 191 :
کارگاه هاي کوچک کمتر از ده نفر را میتوان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه اي خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 192 :
کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه اي که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی میرسد تهیه و تسلیم نمایند.

ماده 193 :
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی درصورت لزوم به افرادي که در واحدها بعنوان سرپرست تعیین شده اند، آموزش هاي لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد. آئین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصوب وزراي کار و امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی میرسد.

ماده 194 :
کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهاي خود، با نیروي مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری هاي لازم را مبذول دارند.

تبصره 1 :
آئین نامه اجرائی این ماده با همکاري مشترك وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 195 :
به منظور تشویق نیروهاي کارگري مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.

تبصره 1 :
ضوابط اجرائی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجراي آن و پیش بینی هزینه هاي متعارف مربوط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.

ماده 196 :
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفائی فکري بیشتر کارگران و رشد کارهاي علمی، عملی، تخصصی در زمینه هاي علم وصنعت، کشاورزي و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزشهاي لازم دیگر را تدارك ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه هاي گروهی و یا هر نحو دیگري که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.

ماده 197 :
دولت مکلف است با توجه به امکانات خود براي کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزي بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده 198 :
وزارت کار و امور اجتماعی میتواند درموارد ضرورت براي تنظیم نیروي کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی هاي جمهوري اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.

تبصره 1 :
وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب واعزام میگردد.

تبصره 2 :
وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداري و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده 199 :
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آئین نامه هاي اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.

تبصره 1 :
آن دسته از آئین نامه هاي اجرائی قانون کار مصوب26/12/1337 که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آئین نامه هاي موضوع این ماده قابل اجرا میباشند.

ماده 200 :
با تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن، قوانین کار و کار کشاورزي مغایر این قانون لغو میگردند.

ماده 201 :
وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش هاي مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.

ماده 202 :
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداري واستخدامی کشو برساند.

ماده 203 :
وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستري مامور اجراي این قانون میباشند.

تبصره 1 : مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهائی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه هاي ذیربط و موسسات وکارگاههاي دولتی مشمول این قانون نهاده شده است. قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد وشصت و هشت به تصویب مجلس شوراي اسلامی رسیده و موادي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است، درجلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی نگهبان  اصلاح و مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست ویک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یکهزار وسیصد وشصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.


ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • پیوندهای روزانه
 • آموزش نصب نرم افزار های حسابداری (739)
 • 11 راهکار رکود زدایی (582)
 • تعریف پول (599)
 • نرم افزار حسابداری محک (676)
 • رشد اقتصادی چیست ؟ (622)
 • دانلود رایگان نرم افزار حسابداری و انبارداری رهاورد (1582)
 • دانلود نرم افزار حسابداری برلیان (1442)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل سوم از باب سوم (800)
 • اسم تجارتی چیست ؟ (768)
 • دانلود نرم افزار استانداردهای حسابداری برای موبایل (1069)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل دوم از باب سوم (756)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل اول از باب سوم (775)
 • دانلود نرم افزار نمايش قيمت طلا ZCast (800)
 • دانلود نرم افزار حسابداری مینی حسابدار 3.0.6 (1131)
 • دانلود نرم افزار حسابداری آسمان (Asman) (1292)
 • دانلود نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر 2 (801)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب دوم (697)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب اول (773)
 • انواع معاملات تجارتی (857)
 • تعریف تاجر (895)
 • فایل کامل صورتهای مالی برای حسابداران و حسابرسان (1055)
 • سیستم های مدیریت اسناد و مدیریت محتوا (795)
 • راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس (744)
 • دانلود برنامه محاسبه کارکرد کارکنان (1896)
 • اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی (841)
 • دانلود نرم افزار حسابداری انگاره نت (1046)
 • دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد سیب (1161)
 • میثاق ها یا اصول محدود کننده حسابداری (992)
 • معرفی ارکان دخیل در فرایند انتشار اوراق اجاره (683)
 • اصول حسابداری چیست؟ (985)
 • مفاهیم اساسی حسابداری (929)
 • دانلود نسخه اندروید نرم افزار حسابداری هلو (949)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و دوم (692)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و یکم (732)
 • تاریخچه حسابداری (758)
 • روز حسابدار و روز دانشجو مبارک (596)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی ام (701)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و نهم (782)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هشتم (699)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هفتم (727)
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 324
 • کل نظرات : 51
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 327
 • آی پی امروز : 63
 • آی پی دیروز : 99
 • بازدید امروز : 186
 • باردید دیروز : 332
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,399
 • بازدید ماه : 2,593
 • بازدید سال : 56,883
 • بازدید کلی : 3,200,955
 • کدهای اختصاصی