loading...
iranhesabdar :: ایران حسابدار
Admin بازدید : 450 دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 نظرات (0)

فصل یازدهم- تخلفات و مقررات کیفری

ماده97- هر كس به استناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد بپرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تا‌مين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد .
 
ماده98- این ماده لغو شده است
كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تاديه حق بيمه به پرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تاخير بابت خسارت تاخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز به ترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد . 
ماده99- این ماده لغو شده است
كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق بقبل از فروردين 1354 خود با سازمان توافق نمايند از تاديه خسارت تاخير و جرائم معاف خواهند بود.

همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان به پرداخت بدهي هاي سابق خود معترض مي باشند و يا آنكه كارگران آنان عملا" امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته اند مي تواند به هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند.

هيئت هاي مذكور به دلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد.

در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال به تقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيئت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم الاجراء است هيئت هاي فوق الذكر مي توانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد بميزان 12 درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد.
در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيئت هاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تاديه خسارت تاخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين 1354 در صورتيكه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود .
 
ماده100- این ماده لغو شده است
كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مذكور در قانون و آئين نامه مربوط خودداري كنند و كارفرمايانيكه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بيمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند، به پرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود،اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
 
ماده101- سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هر گاه راي هيئت مبني بر تاييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه به تاديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
 
ماده102- در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها به بازرس خودداري كند به جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است .
 
ماده103- كارفرماياني كه عمدا" وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون به عنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور بحبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد .
 
ماده104- وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي مي باشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
 
ماده105- كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون مي باشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
 

ماده106- كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد .
 
ماده107- به شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
 
ماده108- كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يك ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذكور در ماده 97 اين قانون محكوم خواهند شد.
 
ماده109- در صورتيكه كارفرما شخص حقوقي باشد،مسئوليت هاي جزائي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است .


ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • پیوندهای روزانه
 • آموزش نصب نرم افزار های حسابداری (740)
 • 11 راهکار رکود زدایی (583)
 • تعریف پول (600)
 • نرم افزار حسابداری محک (677)
 • رشد اقتصادی چیست ؟ (623)
 • دانلود رایگان نرم افزار حسابداری و انبارداری رهاورد (1583)
 • دانلود نرم افزار حسابداری برلیان (1443)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل سوم از باب سوم (801)
 • اسم تجارتی چیست ؟ (769)
 • دانلود نرم افزار استانداردهای حسابداری برای موبایل (1070)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل دوم از باب سوم (757)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل اول از باب سوم (776)
 • دانلود نرم افزار نمايش قيمت طلا ZCast (801)
 • دانلود نرم افزار حسابداری مینی حسابدار 3.0.6 (1132)
 • دانلود نرم افزار حسابداری آسمان (Asman) (1293)
 • دانلود نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر 2 (802)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب دوم (698)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب اول (774)
 • انواع معاملات تجارتی (858)
 • تعریف تاجر (896)
 • فایل کامل صورتهای مالی برای حسابداران و حسابرسان (1056)
 • سیستم های مدیریت اسناد و مدیریت محتوا (796)
 • راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس (745)
 • دانلود برنامه محاسبه کارکرد کارکنان (1897)
 • اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی (842)
 • دانلود نرم افزار حسابداری انگاره نت (1047)
 • دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد سیب (1162)
 • میثاق ها یا اصول محدود کننده حسابداری (993)
 • معرفی ارکان دخیل در فرایند انتشار اوراق اجاره (684)
 • اصول حسابداری چیست؟ (986)
 • مفاهیم اساسی حسابداری (930)
 • دانلود نسخه اندروید نرم افزار حسابداری هلو (950)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و دوم (693)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و یکم (733)
 • تاریخچه حسابداری (759)
 • روز حسابدار و روز دانشجو مبارک (597)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی ام (702)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و نهم (783)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هشتم (700)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هفتم (728)
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 324
 • کل نظرات : 51
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 327
 • آی پی امروز : 86
 • آی پی دیروز : 114
 • بازدید امروز : 354
 • باردید دیروز : 385
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,952
 • بازدید ماه : 3,146
 • بازدید سال : 57,436
 • بازدید کلی : 3,201,508
 • کدهای اختصاصی