close
تبلیغات در اینترنت
اخبار روز
قوانین مالیاتی،مالیات های مستقیم،حسابداری مالیاتی،مالیات چیست،حسابدار،

قوانین مالیاتی،مالیات های مستقیم،حسابداری مالیاتی،مالیات چیست،حسابدار،

اسلایدر


تعریف حسابداری
حسابداری علم ثبت و تفسیر معاملات، صورتهای مالی، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوری كه افراد غیرمتخصص نیز بتوانند درك صحیح و واضحی از وضعیت مالی و مدیریتی شركت، به دست آورند.

تبلیغات در وب سایت ایران حسابدار تبلیغات در وب سایت ایران حسابدار

قانون مالیات های مستقیم ـ فصل دوم از باب چهارم

فصل دوم ـ هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده 147 : هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر می باشد .در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

تبصره :از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 195 این قانون .

ماده 148:هزینه هایی که حائز شرایظ مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :

1.       قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده .

2.       هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر :

الف ـ حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما .)

ب ـ مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار ، بهره وری ، پاداش ، عیدی ، اضافه کار ، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت . نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد ، تعیین خواهد شد .

 

           دانلود کتاب مالیات های مستقیم،قانون مالیات های مستقیم

 

جزییات بیشتر و دانلود فایل PDF در ادامه مطلب .

ج ـ هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان .

د ـ حقوق بازنشستگی ، وظیفه ، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوطه .

هـ ـ وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوطه .

و ـ همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس اندازی کارکنان بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد .

ز ـ معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت ، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود .

این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانک ها نگهداری شده نیز جاری خواهد بود .

3.    کرایه حمل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد ، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف .

4.       اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد .

5.       مخارج سوخت ، برق ، روشنائی ، آب ، مخابرات و ارتباطات .

6.       وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی مؤسسه .

7.       حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود (به استثناء مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد .)

8.       هزینه های تحقیقاتی ، آزمایشی و آموزشی ، خرید کتاب ، نشریات و لوح های فشرده ، هزینه های بازاریابی ، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه ، براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد .

9.       هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی مؤسسه مشروط بر اینکه :

اولا ـ وجود خسارت محقق باشد .

ثانیا ـ موضوع و میزان آن مشخص باشد .

ثالثا ـ طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد .

آئین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد .

10.    هزینه های فرهنگی ، ورزشی و رفاهی کارگران بابت پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازاء هر کارگر .

11.    ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه :

اولا ـ مربوط به فعالیت مؤسسه باشد .

ثانیا ـ احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد .

ثالثا ـ در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول ماندن آن محقق شود .

 

آئین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.

12.   زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد ، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است .

13.    هزینه ها جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد .

14.    هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد .

15.    مخارج حمل و نقل .

16.    هزینه های ایاب و ذهاب ، پذیرایی و انبار داری .

17.   حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل ـ دلالی ـ حق الوکاله ـ حق مشاوره ـ حق حضور ـ هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی ، هزینه نرم افزاری ، طرحی و استقرار سیستم های مورد نیاز مؤسسه ، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرسی قانونی .

18.سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک ها ، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد .

19.  بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می روند .

20.مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد .

21.    هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد .

22.    هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه .

23.    مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول .

24 زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصل متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی .

25.    ضایعات متعارف تولید .

26.    ذخیره مربوط به هزینه های پرداختی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد .

27.هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد .

28.هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی ـ هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون به ازای هر نفر .

تبصره 1:هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جزو هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد .

تبصره 2:مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشد حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات بند 2 این ماده خواهد بود جزء هزینه ها قابل قبول منظور نخواهد شد .

تبصره 3:در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکت های تعاونی مصوب 16/3/1350 و اصلاحیه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 تطبیق داده اند یا بدهند ، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیر الذکر جزو هزینه محسوب می شود .

ماده 149 : در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاک دارائی و هزینه های تأسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود :

1.آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است .

2. مأخذ استهلاک ، قیمت تمام شده دارائی است .

3.   استهلاک از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری ، در اختیار مؤسسه قرار می گیرد .در صورتی که دارائی قابل استهلاک به استثناء فیلم های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود ، در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد .

4.       هزینه های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه ، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زائد بر درآمد «دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی» جزء در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری به طور مساوی قابل استهلاک است .

5.       در صروتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد .

تبصره :در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد .

ماده 150 : طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است :

الف ـ در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک ، نرخ تعیین شود نرخ ها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سال های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد .

ب ـ در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده ، در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر ، استهلاک منظور می گردد .

تبصره 1:هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود .

تبصره 2 :مؤسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند .

تبصره 3 :مؤسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی ، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است ، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (151) این قانون حسب مورد مستهلک کنند .

تبصره 4 :در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهلاک پذیر ، نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله بر اساس استانداردهای حسابداری خواهد بود .

ماده 151:جدول استهلاکات بر اساس ضوابط مصوب ، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده می شود .

 

 

 

 

نام فایل : کتاب قانون مالیات های مستقیم ـ فصل دوم از باب چهارم

لینک دانلود : ۳۰۴ کیلو بایت

پسورد : www.irhesabdar.ir 

بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان

تماس با ما